Cemil Ozalit Fotokopi Ltd. Şti.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, Cemil Ozalit Fotokopi Ltd. Şti. tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.cemilcopy.com] adresinde yer Cemil Ozalit Fotokopi Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

 1. a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

 1. b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

 1. c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları:

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

 1. d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi [www.cemilcopy.com] adresinde yer alan Cemil Ozalit Fotokopi Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

Tel        : 0(216) 450 10 59

 

İletişim : info@cemilcopy.com

 

Cemil Ozalit Fotokopi Ltd. Şti.

Osmanağa Mah. Mühürdar Fuat Bey Sok. No:8 Kadıköy  İSTANBUL

 

 

 

İletişim
Cemil Baskı Çözümleri Şubeleri :

Kadıköy


Cemil Baskı - Kadıköy

Mühürdar Fuat Bey Sk. No:10
Kadıköy / İSTANBUL
Tel: 0216 336 39 24 - 450 10 59
Faks: 0216 347 21 56
kadikoy@cemilcopy.com

Göztepe


Cemil Baskı - Göztepe

Tütüncü Mehmet Efendi Cad.
Taşmektep Sokak ,Konak Apt. No 2-1 Kadiköy / İSTANBUL
Tel: 0216 358 88 04
Faks:0216 363 60 23 goztepe@cemilcopy.com

Kozyatağı

Cemil Baskı - Kozyatağı

Değirmen Sk. Duranbey İş Hanı
No: 13/B Kozyatağı / İSTANBUL
Tel: 0216 372 84 47
Tel-Faks:0216 372 24 55
kozyatagi@cemilcopy.com

Altunizade

Cemil Baskı - Altunizade

Nuhkuyusu Cad. No:110/A
Bağlarbaşı / İSTANBUL
Tel: 0216 651 85 40
Faks: 0216 651 85 44
altun@cemilcopy.com

Dudullu


Cemil Reklam - Dudullu

Yukarı Dudullu Mah. Bostancı Yolu x
Keyap Çarşı A1 Blok No: 6
Ümraniye / İSTANBUL
Tel:0216 313 13 39
Faks:0216 313 15 65
dudullu@cemilcopy.com

Tuzla


Cemil Baskı - Tuzla

Sabancı Universitesi Cad.
No:27 / Orta Mahalle Tuzla / İSTANBUL
Tel: 0216 483 94 60
Faks: 0216 347 21 56
sabanci@cemilcopy.com

Cemil Baskı - Merkez Ofis

Cemil Baskı - Merkez Ofis

Mühürdar Fuat Bey Sk. No:10
Kadıköy / İSTANBUL
Tel:0216 445 47 26
Faks:0216 444 48 09
info@cemilcopy.com

Cemil Reklam - Kurumsal


Cemil Reklam - Kurumsal

Yukarı Dudullu Mah.
Alınteri Sokak No:7
Ümraniye / İSTANBUL
Tel:0216 364 06 54
info@cemilkurumsal.com